ประเภทของการสืบสวน

การสืบสวน คืออะไร การสืบสวน คืออะไร  การสืบสวน ความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง “การเสาะหาทบทวนไปมา” และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(10) ได้ให้ความหมายของ การสืบสวนไว้โดยได้บัญญัติไว้ว่า “การสืบสวน” หมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด จากความหมายของการสืบสวนดังกล่าว “การสืบสวนอาชญากรรม” จึงหมายถึง การที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การสืบสวนนับเป็นการดำเนินงาน ตามขั้นตอนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่…

คุณสมบัติของการเป็นนักสืบมืออาชีพ

คุณสมบัติสำคัญของการเป็นนักสืบที่ดีนั้น คุณสมบัติสำคัญของการเป็นนักสืบที่ดีนั้น นักสืบนอกจากจะมีความสามารถในการสืบหรือติดตามข้อมูลมาให้ท่านได้อย่างมืออาชีพแล้ว จะต้องมีความสามารถในการเก็บความลับได้อย่างมิดชิด ต้องไม่ทำให้ความลับของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรั่วไหลออกไปสู่สังคมภายนอกได้ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณการทำงานนักสืบต้องรักษามันไว้ เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าของเราเอาไว้อย่างมิดชิด ไม่ให้บุคคลอื่นสามารถทราบได้ หากว่าเราต้องความช่วยเหลือ ให้ไปสืบหรือตรวจสอบอะไร บางอย่างที่เป็นความลับ ที่ไม่สามารถบอกให้คนอื่นรู้ได้ แม้กระทั่ง คนในครอบครัวเดียวกัน ก็ยังไม่สามารถบอกให้ได้เหมือนกัน ดังนั้น การที่เราจะเชื่อใจให้เก็บความลับ หรือภูมิหลังของเราได้นั่น เราจะต้องศึกษาองค์กรที่เราจะจ้างสืบ เรื่องลับหรือเรื่องส่วนตัวของเรา โดยเฉพาะองค์กร ต้องมีความน่าเชื่อถือที่จะเก็บความลับของลูกค้าได้ หรือ ไม่ต้องเคยมีการว่าจ้างสืบ เรื่องกรณีนี้มาก่อน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและปลอดภัยในการว่าจ้าง อาชีพอะไรก็ตามหากเราต้องการจะเป็นได้นั้น ไม่ใช่ว่าอะไรก็ทำได้เลย ทุกอย่างล้วนต้องผ่านการฝึกฝน ต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้อาชีพนั้นออกมาดีที่สุด…

ป้องกันเด็กหาย

ปัญหาเด็กหายหรือเด็กพลัดหลง ปัญหาเด็กหายหรือเด็กพลัดหลง เป็นเรื่อง ชวนทะเทือนใจ ของบรรดา พ่อแม่ ผู้ปกครอง อยู่แล้ว มักมองเห็นได้จาก ประกาศตามหา เด็กหายตาม อินเตอร์เน็ต, เว็บ แล้วก็สื่อต่างๆ บนเครือข่ายสังคม ที่ มีการประกาศ ตามหา เพื่อเพิ่ม ร่องรอย สำหรับเพื่อการค้นหา แต่ว่าส่วน กลุ่มนี้ มักเป็นการ ไขปัญหา ที่ปลายเหตุทั้งๆที่ จริงแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครอง จึงควร เอาใจใส่ดูแลความปลอดภัย…